Betingelser og Ansvarsfraskrivelse

Betingelser og Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse/Disclaimer

Alt indhold på websitet, dvs. alting som findes her på sitet, kan absolut ikke betragtes som konkrete standardiserede retningslinier og/eller endegyldige konklusioner. Brugere af Gave-Koordinator.dk opfordres til at søge ekspertrådgivning fra uafhængig tredjepart, førend der foretages økonomiske transaktioner af betydelig størrelse baseret på indhold eller informationer offentliggjort på websitet.

Gave-Koordinator.dk fraskriver sig ethvert ansvar, direkte og/eller indirekte, for skader, som måtte være fremkommet ved brug af Gave-Koordinator.dk. Brugen af Gave-Koordinator.dk er på eget ansvar.

Gave-Koordinator.dk fraskriver sig desuden ethvert ansvar for urigtige og/eller mangelfulde oplysninger, der er kommunikeret eller forefindes på dette website, samt materiale produceret og fremsendt af Gave-Koordinator.dk

På Gave-Koordinator.dk website er der en masse links til andre websites og steder på internettet. Gave-Koordinator.dk har ikke mulighed for at kontrollere indholdet eller tilgængeligheden på eksterne websteder og fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på eksterne websteder og eksterne internet ressourcer. Ansvarsfraskrivelsen omfatter indholdet af filer, som måtte blive hentet fra eksterne webressourcer.

 

Da Gave-Koordinator.dk giver mulighed for at brugere kan skabe indhold til rådighed online, er det som udgangspunkt brugeren, der er ansvarlig over for det indhold, der uploades. Dette fastslås af E-handelslovens § 16

Gave-Koordinator.dk udstiller en service der muliggør kontakt mellem brugere, såfremt de ønsker at koordinere gaver. Vælger man at benytte denne tjeneste accepterer man samtidig at Gave-Koordinator.dk må videresende kontaktoplysninger til den/de brugere der benytter tjenesten.

VIGTIGT: Ved at indtaste din e-mail adresse giver du os muligheden for automatisk at kunne fremsende en evt. ny adgangskode til dig, hvis du skulle glemme din adgangskode. Du accepterer samtidigt, at vi må sende nyhedsbreve og notifikationer til dig. Dette kan indstilles under profilen.

Ved at indtaste dit mobiltelefonnummer kan du benytte dig af Gave-Koordinator.dk’s SMS tjenester. Det vil f.eks. gøre det muligt for os at sende en SMS, når du har modtaget en besked på Gave-Koordinator.dk. Du accepterer samtidigt, at vi må sende beskeder via SMS til dig vedrørende Gave-Koordinator.dk. Dette kan indstilles under profilen.

 

Gave-Koordinator.dk websitet er kodet og designet af LetsApp.dk og Vi forsøger konstant i størst mulige omfang at sikre sitet imod vira og fjendtlig kode, etc. Men alligevel fraskriver vi os ethvert ansvar som følge af vira og/eller fjendtlig kode, etc. som brugere måtte downloade via Gave-Koordinator.dk eller websites ejet og/eller håndteret af Gave-Koordinator.dk – Uanset om vira, malware eller fjendtlig kode, etc. er at finde på Gave-Koordinator.dk eller på tredjeparts website. Brugere af Gave-Koordinator.dk opfordres til SELV at have installeret virusprogrammer med nyeste opdatering, Popup-blockere, Ad-blocker, Pop-under blocker, Malware detectors, samt foretage scanning af alt downloadet materiale, samt selvfølgelig at have installeret en personlig firewall.

Gave-Koordinator.dk kan ikke gøres ansvarlig for brud på disse løfter eller lovbrud, hvis bruddet skyldes tredjeparts uberettigede indtrængen på websitet og/eller andre forhold af lignende karakter. Ansvarsfraskrivelsen gælder uanset om Gave-Koordinator.dk kan bebrejdes ansvaret som værende forsætligt (på Dansk: med vilje), groft uagsomt (på Dansk: Det burde jeg have vidst når jeg tænker mig lidt om) eller lavere grad af uagtsomhed (på Dansk: Hovsa…).

Gave-Koordinator.dk påtager sig intet ansvar for kommunikation med brugerne og al information, der modtages fra og/eller via Gave-Koordinator.dk, uanset kommunikationsform, anses materiale for ikke fortrolig information og uden immaterialretlig beskyttelse.

Det er imod dansk og international lovgivning at sende eller overføre materiale til Gave-Koordinator.dk, der kan være ulovligt, truende, injurierende, uanstændigt eller materiale hvis offentliggørelse på nogen måde kan være i strid med gældende Dansk lovgivning.

Datasamling

Brug af Gave-koordinator.dk registreres. Dette er til statistikformål og til at hjælpe os indrette visninger med det mest aktuelle data for den enkelte bruger. De indsamlede data indeholder ikke oplysninger, der kan føre til konklusioner om

Intet tilsagn

Selv om Gave-Koordinator.dk udviser stor omhu med at sikre, at oplysningerne på websiden er korrekte på tidspunktet for udgivelse, gives der ingen garantier eller ansvar for, at oplysningerne er korrekte, pålidelige eller fuldstændige. Informationen på og visningen af Gave-Koordinator.dk webside kan ændres når som helst, uden forudgående meddelelse.

Immaterielle rettigheder

Tekster, billeder, grafiske fremstillinger, layout, tegninger, databaser, videofilm, plugins og andre dele af Gave-Koordinator.dk er beskyttet af Copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten. Nogle navne, mærker og logoer på Gave-Koordinator.dk er beskyttede varemærker.

Da Gave-Koordinator.dk giver mulighed for at brugere kan skabe indhold til rådighed online, er det som udgangspunkt brugeren, der er ansvarlig over for det indhold, der uploades. Dette fastslås af E-handelslovens § 16

Intet på dette website må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på Gave-Koordinator.dk, uden skriftlig tilladelse fra Gave-Koordinator.dk eller tredjepart, som måtte eje de varemærker, der vises på Gave-Koordinator.dk.

Enhver form for bearbejdelse, kopiering, oversættelse og enhver brug af hele eller dele af websitet Gave-Koordinator.dk eller sitets beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt. Dog må alt publiceret indhold på websitet Gave-Koordinator.dk gerne benyttes såfremt der linkes til oprindelige url på Gave-Koordinator.dk

Såfremt nogen benytter sig af materiale ejet af Gave-Koordinator.dk uden tilladelse vil vi søge økonomisk erstatning via retslig vej.

 

Handelsbetingelser og fortrydelsesretten 

1.      Gave-Koordinator.dk bruger cookies til at registrere og følge dit besøg, for at forbedre brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies til indkøbskurv, login og andre oplysninger der er nødvendigt for at have et funktionelt website til gavn for dig som kunde, ikke begrænset til og ikke en udtømmelig liste. I henhold til EU- og Dansk lov skal vi bekendtgøre dig med at du som kunde/besøgende er indforstået med du har accepteret disse regler ved brug af vores site. Ønsker du ikke at vi har disse cookies på din computer, kan du slette dem i din browser eller slå dem fra, vi vil dog ikke garantere at vores hjemmeside(r) i så fald vil fungere, eller være brugbare, og formentlig vil du ikke være i stand til at lave f.eks. betalinger. Det står dig frit for at slette cookies efter hver session, hvordan du gør det i din aktuelle browser skal du spørger din leverandør af software om.

2.      Alt brug af Gave-Koordinator.dk produkter og services skal overholde lovgivningen i Danmark, samt i de lande hvor servicen anvendes. 

3.      Alt brug af Gave-Koordinator.dk produkter og services skal ske på en ordentlig etisk og forsvarlig måde. Dette inkluderer blandt andet at man overholder god markedsføringsskik og lignende. Det er udelukkende op til Gave-Koordinator.dk vurdering om dette overholdes.

4.      At bestillingen er modtaget hos Gave-Koordinator.dk er ikke en garanti for at den kan gennemføres. En samlet ordre hvor dele af ordren ikke kan leveres af tekniske og/eller af andre årsager, giver ikke kunden ret til at afvise resten af ordren. Gave-Koordinator.dk refunderer de dele af ordren der ikke kan gennemføres hvis det er muligt.

5.      Leveringstiden på Gave-Koordinator.dk produkter og services er varierende og både afhængig af leverandører og Gave-Koordinator.dk processer. Desuden kan kundens valg af betalingsmetode forlænge leveringstiden ganske væsentligt.

6.     I henhold til forbrugeraftaleloven yder Gave-Koordinator.dk ikke fortrydelsesret på produkter eller services, samt produkter som ibrugtages med det samme og alle andre produkter som fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov. 

Det vil sige at hvis kunden har afgivet en bestilling på et sådant produkt og Gave-Koordinator.dk har startet udførelsen af bestillingen, så gennemføres den uden mulighed for fortrydelsesret.

Konsulentydelser, supportopgaver, hjælp til konfiguration, rådgivning og lignende giver heller ikke adgang til fortrydelsesret.

Alle bestillinger er bindende når Gave-Koordinator.dk har påbegyndt udførelsen.

7.     Betalinger accepteres med bankoverførsel og nogle typer betalingskort. Kortbetalinger hæves først når ordren er gennemført.

Gave-Koordinator.dk forbeholder sig retten til at opkræve kort- og andre gebyrer I forbindelse med modtagelse af betalinger.

Gave-Koordinator.dk forbeholder sig retten til ikke at påbegynde udførelsen af en bestilling til før efter betalingen er modtaget.

Services og produkter der ikke er forudbetalt faktureres via e-mail og betalingen skal være os i hænde senest 14 dage efter den er fremsendt første gang.

Ubetalte fakturaer rykkes via normal brevpost og der påføres 100 kr. i rykkergebyr.
Betalingen skal være os i hænde senest 14 dage efter den er fremsendt.

Forbliver rykkeren ubetalt fremsendes inkassovarsel via normal brevpost og der påføres yderligere 100 kr. i rykkergebyr.

Hvis Gave-Koordinator.dk fortsat ikke modtager betalingen sendes fordringen til inddrivelse via et inkassobureau hvilket vil medføre yderligere omkostninger.

Gave-Koordinator.dk forbeholder sig retten til at opkræve kompensationsbeløb fra erhvervsdrivende, offentlige og foreninger.

8.      Gældende prisliste for standard services og produkter er tilgængelig på http://gave-koordinator/min-konto/medlems-niveau/

9.     Prisstigninger på aktive abonnementer meddeles så vidt det er muligt på e-mail til kunden med 30 dages varsel.

10.     Ændringer i disse handelsbetingelser som ikke medfører store ændringer for kunderne vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Ændringer i disse handelsbetingelser som medfører store ændringer og/eller forringelser for kunderne, sendes på e-mail til alle kunder med aktive abonnementer, og/eller andre berørte services.

11.     Ansvarsfraskrivelse

Gave-Koordinator.dk tager forbehold for fejl og prisændringer på alle websider, e-mail og alt anden kommunikation.

Kunden er altid selv ansvarlig for:
- at kontrollere at en bestilling er udført korrekt, umiddelbart efter bestillingen er gennemført.
- at ydelser der rådgives om, eller udføres på foranledning af kunden er korrekt og at Gave-Koordinator.dk har fyldestgørende informationer for at kunne rådgive/udføre korrekt.

Gave-Koordinator.dk kan ikke gøres ansvarlig og/eller økonomisk ansvarlig for:
- fejl og mangler ved vores services
- for forsinkelser ved en bestilling, heller ikke hvis denne resulterer i at et produkt eller services derved når at blive bestilt af tredjepart, eller at produktet/servicen deaktiveres grundet forsinket levering.
- i forbindelse med produkter leveret, feks. i tilfælde af sagsanlæg, ejerskifte, delegeringer, ændringer, udefra kommende hændelser med mere.
- tastefejl eller forståelsesfejl i og/eller anden data i en bestilling. Kunden er fuldt ud ansvarlig for de data der opgives i bestillingen.
- hvis Gave-Koordinator.dk produkter eller services er direkte eller indirekte skyld i driftsstop, tab af omsætning, legemsbeskadigelse eller andre nærmest utænkelige scenarier.


12.     Gave-Koordinator.dk kan uden årsag opsige alle kunder med 90 dages varsel.

Gave-Koordinator.dk kan med begrundet årsag opsige kunder med 30 dages varsel.

Gave-Koordinator.dk kan i grove tilfælde, samt ved spam, overtrædelse af disse betingelser, manglende betaling eller anden misbrug og efter egen vurdering opsige kunder øjeblikkeligt og uden varsel.
13.     Klager, fortrydelsesformular og lignende bedes sendt til support@Gave-Koordinator.dk